Boerderijwinkel Koolen verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Boerderijwinkel Koolen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Boerderijwinkel Koolen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boerderijwinkel Koolen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Boerderijwinkel Koolen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boerderijwinkel Koolen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Boerderijwinkel Koolen. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boerderijwinkel Koolen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.